Masz pytanie?
Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 24171
Teraz polecamy
Mars_in_the_city_60x80_k_2.jpg

"Mars w mieście"

zapytaj o cenę i dostępność
Płatności Internetowe

Regulamin

 Sklepu Internetowego  agnieszkasakiewicz.pl

Informacja o sklepie:

Właścicielem sklepu internetowego www.agnieszkasakiewicz.pl jest firma: Grella Art Gallery, Ul. Zielona 10, 05-080 Hornówek gm. Izabelin, woj. Mazowieckie, Polska, NIP: 5251078315, Regon: 147394367. Numer konta firmowego:  58 1020 1013 0000 0702 0150 2012. Nazwa banku: PKO Bank Polski SA. Adres poczty elektronicznej sklepu: cari@vp.pl, Telefon kontaktowy: [+48] 663 837 720

I SŁOWNIK

1. Klient/kupujący – osoba fizyczna [konsument], a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia.

2. Sklep Internetowy/Sklep - dostępny pod adresem www.agnieszkasakiewicz.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

3. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

4. Formularz Zamówienia - usługa nieodpłatna dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. 

II CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu www.agnieszkasakiewicz.pl wyrażone są w polskich złotych [PLN].

2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty dostawy, są wskazywane w trakcie składania zamówienia.

III PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

2.    Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu, aktywnego adresu poczty elektronicznej [e-mail].

3.    Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.    Zamówienia w Sklepie można składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.agnieszkasakiewicz.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu towar oferowany do sprzedaży.

5.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

6.    Przy każdym towarze jest informacja o jego dostępności w sklepie.

7.    Wkładanie przedmiotów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka" znajdującym się przy danym towarze prezentowanym na stronie internetowej sklepu. Akceptacja zamówienia odbywa się w wirtualnym koszyku po kliknięciu przycisku "Zamów". Następnie należy wprowadzić własne dane teleadresowe oraz wybrać opcje dostawy/zapłaty wypełniając "formularz zamówienia". Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klientowi są podane informacje o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę.

8.    Klient w polu tekstowym komentarza powinien podać wybrane opcje produktu jeśli są dostępne w ofercie. Kliknięcie przycisku "kupuję i płacę" kończy procedurę składania zamówienia.

9.    Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji z prośbą o dokonanie zapłaty za zamówiony towar zgodnie z wybranym sposobem zapłaty.

10.              Po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie na koncie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a sklepem.

11.              Brak wpłaty za zamówienie na konto sklepu w przeciągu 3 dni roboczych [termin 72h] od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep oznacza rezygnację z zakupu przez Klienta. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się w terminie od 2 do maksymalnie 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zapłaty za towar na konto sklepu. O wysłaniu zamówionego towaru Klient zostaje poinformowany, niezwłocznie, tego samego dnia na podany e-mail.

12.              W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt ponownej Dostawy.

IV SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży, który Klient otrzyma wraz z zamówionym towarem na podany adres.

2.    Termin na dokonanie zapłaty to 3 dni robocze [termin 72h] od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep. Brak wpłaty w przewidzianym terminie oznacza rezygnację z zakupu przez Klienta.

3.    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a.       płatność za pośrednictwem serwisu PayPal  

b.      przelew bankowy na konto:  PKO Bank Polski SA. 58 1020 1013 0000 0702 0150 2012

c.       gotówka - przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.

V DOSTAWA

1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a.       Poczta Polska

b.      odbiór osobisty w siedzibie firmy.

2.    Obszar dostawy: Polska. Inne kraje po uzgodnieniu indywidualnym. W przypadku przesyłek  zagranicznych sposób i koszt dostawy jest ustalany indywidualnie z klientem.

3.    W przypadku towaru przy którym widnieje napis ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ, Sklep potwierdza z klientem indywidualnie dostępność, cenę i możliwości wysyłki.

4.    Koszty dostawy dostępne są w formularzu zamówienia w zakładce "Sposób dostawy i płatność" i zawsze wyświetlane podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.     

5.    Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.

6.    Czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki) wynosi 1-10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zapłaty za towar na konto sklepu.

7.    Czas dostawy gotowego zamówienia do 5 dni roboczych

8.    Przybliżony czas otrzymania zamówienia = czas realizacji + czas dostawy.

9.    O wysłaniu zamówionego towaru Klient zostaje poinformowany tego samego dnia na podany e-mail.

VI REKLAMACJE I ZWROTY

1.    Odbiór przesyłki

W razie niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź odstąpienia od umowy. W dniu otrzymania przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka była w momencie odbioru uszkodzona, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i uszkodzone produkty wysłać na adres sklepu. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie sklepu o zaistniałej sytuacji.  

2.    Odstąpienie od umowy (zwrot)

2.1.            Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie w terminie 14 dni  bez podania przyczyny. Wymogiem jest przesłanie pisemnego oświadczenia Klienta, dokumentu sprzedaży   oraz zamówionego towaru wraz z wszelkimi dodatkami na adres:  Grella Art. Gallery, Agnieszka Sakiewicz, 05-080 Hornówek gm. Izabelin ul. Zielona 10, Polska z dopiskiem "zwrot". Zwrot jest możliwy, gdy towar nie został uszkodzony przez kupującego. Koszt zwrotu ponosi Klient.

2.2.            Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Sprzedawcy. lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.

2.3.            Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Grella Art. Gallery nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Grella Art. Gallery.

2.4.            Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

2.5.            Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

2.5.1.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.5.2.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2.6.  Grella Art. Gallery nie stosuje polityki towarów zastępczych.

2.7.   Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru, lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania.  

3. Reklamacja

3.1.  W przypadku umów zawartych z Klientami mającymi status Konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze sklepem za pośrednictwem poczty e-mail – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

3.2.  Prezentowane na stronie sklepu   fotokopie prac mogą   różnić się kolorystycznie od ich stanu faktycznego. Jest to zależne od ustawień parametrów monitora Klienta oraz ustawień fotograficznych. Rozbieżność w odbiorze kolorów nie może być podstawą do złożenia reklamacji.

3.3.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.        Dane osobowe Klientów naszego sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia: wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) wyłącznie w podanym wyżej zakresie.

2.        Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy [firma kurierska, Poczta Polska] wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

3.        Sklep nie świadczy nieodpłatnych usług drogą elektroniczna takich jak: newsletter, rejestracja i prowadzenia konta Klienta.

4.        Formularz Zamówienia - usługa nieodpłatna dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów, bądź skontaktować się ze sprzedawcą. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

5.        Szanujemy prywatność Klientów. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

VIII  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.    Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.

3.    Prezentowane prace na stronie sklepu www.agnieszkasakiewicz.pl podlegają ochronie praw autorskich. Wykorzystanie ich bez zgody autora jest zabronione. Zakupienie pracy nie jest równoznaczne z uzyskaniem do niej autorskich praw majątkowych.  

4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

5.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6.    Sklep zawiera pliki cookies. Uwaga! Korzystanie z tej witryny bez zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia.

7.    Sprzedający ma prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu na tej stronie. Firma jest zobowiązana poinformować Klienta każdorazowo o naniesionych zmianach umieszczając datę aktualizacji na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

8.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony za obustronnym porozumieniem będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie korzystając z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Facebook